Agencija za marketing i izdavaštvo Kruna
Cehovska 8/I
34000 Požega

OIB: 21529895762
Žiro račun kod Zagrebačke banke 2360000-1101987836

Tel: 034/271-588
Fax: 034/313-398

e-mail: marketing.kruna@po.t-com.hr